δέρμα προϊόντα Benchmarks

Δοκιμές Δερμάτινων Προϊόντων
Δοκιμές Δερμάτινων Προϊόντων

Αρχικά, τα δερμάτινα προϊόντα, τα οποία προορίζονταν αποκλειστικά για την κάλυψη της ανάγκης για ντύσιμο, καθίσταντο όλο και πιο απαιτητικά ως δείκτης του κύρους και της κοινωνικής θέσης καθώς και της φυσικής τους εμφάνισης, της υγείας και της προστασίας από το κρύο.

Ο δερμάτινος τομέας είναι ένας τομέας που εξάγει προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας στη χώρα μας και είναι πολύ σημαντικό για την οικονομία της χώρας από αυτή την άποψη. Η ανάπτυξη του τομέα του δέρματος και η συνεχής συνεισφορά του στην οικονομία συμβάλλουν επίσης στην ανάπτυξη του τομέα της κτηνοτροφίας κατά μία έννοια. Η επεξεργασία δερμάτων είναι στην πραγματικότητα μία από τις παλαιότερες γνωστές τέχνες της γης. Τα δέρματα ζώων έχουν χρησιμοποιηθεί για διαφορετικούς σκοπούς από τους πρώτους ανθρώπους.

Στη χώρα μας, ο δερμάτινος τομέας θεωρείται ως η ατμομηχανή της οικονομίας της χώρας όσον αφορά τις εξαγωγικές δυνατότητες. Μεταξύ της συνολικής παραγωγής της μεταποιητικής βιομηχανίας, ο τομέας του δέρματος κατατάσσεται στο δέκατο (τοις εκατό 12). Το σημαντικότερο μερίδιο στον τομέα των δερμάτινων ειδών είναι τα ενδύματα με ποσοστό μέχρι το 70. Τα παπούτσια και τα προϊόντα για τα είδη σελοποιίας ακολουθούν.

Η χώρα μαςΛόγω της καταλληλότητας και της ποιότητας για τη βιομηχανία επεξεργασίας δέρματος, εισάγει ακατέργαστο και μεταποιημένο δέρμα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξάγει δερμάτινα ενδύματα, είδη σελοποιίας και υποδήματα.

Ο τομέας των δερμάτινων και δερματικών προϊόντων αποτελείται από πολλούς υποτομείς. Για παράδειγμα, η επεξεργασία δερμάτων (βυρσοδεψία), τα δερμάτινα ενδύματα, η δερμάτινη τεχνική, η υποδηματοποιία και η υποδηματοποιία και οι δερμάτινες χημικές ουσίες.

Φυσικά, η περαιτέρω ανάπτυξη της βιομηχανίας δέρματος εξαρτάται από την αύξηση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των προϊόντων. Διάφορες δοκιμές δερμάτινων ειδών που εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένα εργαστήρια είναι πολύ απαραίτητες από την άποψη αυτή. Οι δοκιμές σε αυτό το πλαίσιο είναι οι εξής: προσδιορισμός αντοχής σε σχίσιμο, προσδιορισμός επιμηκύνσεως, προσδιορισμός επιμήκυνσης, προσδιορισμός πάχους, προσδιορισμός σταθερότητας πλύσεως, προσδιορισμός σταθερότητας του ιδρώτα, προσδιορισμός σταθερότητας ύδατος, προσδιορισμός σταθερότητας τριβής, προσδιορισμός σταθερότητας φωτός, προσδιορισμός διαλύματος στεγνού καθαρισμού, Προσδιορισμός του χρωμίου (VI), προσδιορισμός των απαγορευμένων αζωχρωμάτων, προσδιορισμός των εκχυλίσιμων βαρέων μετάλλων, προσδιορισμός της αντοχής σταγόνα νερού.