χημική ουσία ve οικολογικός δοκιμές

Χημικές και οικολογικές δοκιμές
Χημικές και οικολογικές δοκιμές

Στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται αφενός και οι νέες μέθοδοι που εφαρμόζονται από την άλλη έχουν διάφορες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και στις φυσικές συνθήκες κατά τη χρήση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

Συγκεκριμένα, οι χρωστικές που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες βαφής και ένας μεγάλος αριθμός χημικών ουσιών χρησιμοποιούνται κατά τις διαδικασίες φινιρίσματος που εφαρμόζονται κατά τις διεργασίες τελειώματος. Αυτές οι ουσίες προκαλούν μεγαλύτερη βλάβη στα παιδιά από τους ενήλικες. Προκειμένου να εξαλειφθούν ή να ελαχιστοποιηθούν αυτές οι βλαβερές συνέπειες, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκδίδει σειρά οδηγιών, εισάγεται ένα σύνολο κριτηρίων και ορισμένοι όροι για τις παραγωγικές δραστηριότητες και τα πρότυπα θεσπίζονται από εγχώριους και ξένους οργανισμούς.

Οι αναγκαίες νομικές ρυθμίσεις πραγματοποιούνται στη χώρα μας παράλληλα με αυτές τις εξελίξεις και ορισμένα πρότυπα δημοσιεύονται από το Τουρκικό Ινστιτούτο Προτύπων.

Στη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας διεξάγονται δοκιμές σταθερότητας, φυσικές δοκιμές, μικροβιολογικές δοκιμές, ειδικές δοκιμές και δοκιμές πυροπροστασίας, καθώς και χημικές και οικολογικές δοκιμές από διαπιστευμένα εργαστήρια.

Ορισμένες από τις μελέτες μέτρησης, δοκιμής και ανάλυσης που πραγματοποιήθηκαν ως χημικές και οικολογικές δοκιμές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Χημικές και οικολογικές δοκιμές

Εκχυλόμενα βαρέα μέταλλα - σε όξινο διάλυμα ιδρώτας

Δοκιμασία οργανικών ενώσεων με κονσέρβες

Τοξικά βαρέα μέταλλα

Δοκιμή οσμής

Συνολικό ποσό μολύβδου

Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε ΒΗΤ

Ανίχνευση μολύβδου - μεταλλικά εξαρτήματα για παιδιά και μεταλλικά προϊόντα

οι φθαλικές ενώσεις

Προσδιορισμός μολύβδου - Αξεσουάρ μη μεταλλικά για παιδιά

Δοκιμές διμεθυλοφουμαρικού (DMF και DMFA)

Προσδιορισμός χρωμίου (VI)

Δοκιμή TCMTB

Προσδιορισμός του καδμίου στα πλαστικά

Οι αλκυλοφαινόλες (ΑΡ) και οι αιθοξυλιωμένες αλκυλοφαινόλες (APEO)

Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε νικέλιο

Τα υπερφθοριωμένα τενσίδια (PFOS και PFOA)

Nickel Spot

Προσδιορισμός της διφαινόλης-Α

Απαγορευμένες αζωχρώματα (συνθετικά εκτός βαμβακιού και πολυεστέρα)

Προσδιορισμός του triclosan

Απαγορευμένες αζωχρώματα (για πολυεστέρα)

Προσδιορισμός πτητικών οργανικών ενώσεων

Προσδιορισμός της αμινοαζοβενζόλης

Προσδιορισμός των πολυαρωματικών υδρογονανθράκων (PAH)

Προσδιορισμός πρωτοταγών αρωματικών αμινών

Δοκιμή αζωχρώματος

Ασφάλεια παιχνιδιών - Χρώματα με δάχτυλα

Δοκιμή καρκινογόνων ουσιών

Προσδιορισμός των αλλεργικών χρωμάτων διασποράς

Πυρκαγιά

Προσδιορισμός καρκινογόνων χρωμάτων διασποράς

Προσδιορισμός χλωριούχου βινυλίου

Οι χλωροφαινόλες (PCP - TCP - TECP)

Προσδιορισμός της σύνθεσης των ινών

Προσδιορισμός της Ο-φαινυλοφαινόλης

Ανάλυση ινών και ποιοτική αξιολόγηση

φυτοφάρμακα

Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε έλαιο

Πολυχλωριωμένα διφαινύλια

Προσδιορισμός του αριθμού των ινών

Χλωριωμένοι οργανικοί φορείς

Προσδιορισμός του αριθμού των ινών

Προσδιορισμός της φορμαλδεΰδης

Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε υγρασία

Προσδιορισμός της ελεύθερης φορμαλδεΰδης στα καλλυντικά

Μερσερίωση βαμβακιού

Δοκιμές κηλίδας φορμαλδεΰδης

Προσδιορισμός του PVC

Τιμή pH

Ποιότητα νερού - Προσδιορισμός ολικής τιτλομετρικής μεθόδου ασβεστίου και μαγνησίου - EDTA

Τιμή PH του υδατικού εναιωρήματος για χρωστικές και πληρωτικά

Προσδιορισμός του ρΗ ενός υδατικού εναιωρήματος για χρωστικές και πληρωτικά

Σημείο pH - διάλυμα Fischer

βιοκτόνα

 

Προκειμένου να ληφθούν αξιόπιστα και υψηλής ποιότητας προϊόντα στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, οι διαδικασίες παραγωγής πρέπει να υπόκεινται σε συνεχή έλεγχο. Αυτοί οι έλεγχοι συγκεντρώνονται σε τρία σημεία: άνθρωπος, μηχανή και υλικό.

Το ανθρώπινο δυναμικό είναι ένας παράγοντας που οδηγεί, συντηρεί και χρησιμοποιεί υλικά. Προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά και αποτελεσματικά τα μηχανήματα και τα υλικά, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να εκπαιδεύονται και να εποπτεύονται. Τα μηχανήματα αποτελούν αντικείμενο επενδύσεων. Είναι απαραίτητο να επιλέξετε τα κατάλληλα για το σκοπό αυτό μηχανήματα, να τα λειτουργείτε και να τα διατηρείτε τακτικά. Τα υλικά είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την παραγωγή. Είναι επιτακτική ανάγκη οι πρώτες ύλες και οι πρώτες ύλες να είναι οι πλέον κατάλληλες για παραγωγή, να προσφέρονται φτηνά και να χρησιμοποιούνται στη χώρα τους και σε επαρκείς ποσότητες. Το πιο σημαντικό σημείο εδώ είναι η σωστή και επαρκής χρήση του υλικού. Κατά συνέπεια, η φύση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων δεν πρέπει να βλάπτεται κατά τη διάρκεια της παραγωγής και δεν πρέπει να αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία κατά τη χρήση τους.

Για το σκοπό αυτό, εκτός από τη χρήση των τελευταίων τεχνολογικών μηχανημάτων στην παραγωγή, είναι πολύ σημαντικό να λειτουργούν σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες μεθόδους και τους νομικούς κανονισμούς και τα δημοσιευμένα πρότυπα. Επομένως, απαιτούνται μελέτες μέτρησης και δοκιμών που εκτελούνται από εξουσιοδοτημένα εργαστήρια.