λάδι ve Ζαμπόν λάδι προσδιορισμός

Προσδιορισμός του πετρελαίου και του αργού πετρελαίου
Προσδιορισμός του πετρελαίου και του αργού πετρελαίου

Το σημαντικότερο θέμα της ζωικής παραγωγής στον τομέα των τροφίμων είναι η χρήση ποιοτικών ζωοτροφών. Ειδικά μικτές ζωοτροφές πρέπει να παράγονται σύμφωνα με ορισμένα πρότυπα. Σε αυτή την περίπτωση, η σύνθεσή τους είναι εγγυημένη. Σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς, διεξάγονται συνεχείς επιθεωρήσεις με τη λήψη δειγμάτων από την παραγωγή ζωοτροφών και τους τόπους πωλήσεων και εμποδίζονται οι δόλιες ζωοτροφές με την τοποθέτηση ελέγχων ποιότητας στις ζωοτροφές.

Τα πιο σημαντικά σημεία για τον προσδιορισμό της ποιότητας των ζωοτροφών είναι το λίπος και η περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες. Τα ζώα ικανοποιούν τις ενεργειακές τους ανάγκες από τους υδατάνθρακες και τα λίπη που περιέχονται στις ζωοτροφές.

Εκτός από την ύπαρξη πηγή ενέργειας των λιπών, μια άλλη λειτουργία είναι ότι φέρουν τις λιποδιαλυτές βιταμίνες και υποστηρίζουν την απορρόφηση αυτών των βιταμινών στα έντερα.

Υπάρχει κάποια ποσότητα λίπους στη ζωοτροφή. Η κυτταρίνη, η ημικυτταρίνη και η λιγνίνη, που είναι δομικοί υδατάνθρακες, δεν πέπτονται εύκολα από ζώα και δεν είναι επιθυμητό να υπάρχουν σε μικτές τροφές. Για το λόγο αυτό, πρέπει να ελέγχεται το περιεχόμενο σε λίπος, κυτταρίνη, άμυλο και συμμόρφωση με τα πρότυπα.

Στον προσδιορισμό του αργού πετρελαίου στις ζωοτροφές, το δείγμα ζωοτροφών εκχυλίζεται με ουσίες διαλυτές στο έλαιο όπως αιθυλ, αιθέρας, βενζόλιο ή πετρελαϊκός αιθέρας και το έλαιο διαχωρίζεται από το δείγμα και ζυγίζεται.

Στο παράρτημα του κανονισμού για την παροχή και χρήση ζωοτροφών στην αγορά που εκδίδεται από το Υπουργείο Τροφίμων, Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, δίνονται οι οριακές τιμές για τα θρεπτικά συστατικά των ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτροφών (παράρτημα 4). Συνεπώς, για το αργό πετρέλαιο ισχύουν οι ακόλουθες τιμές ανοχής:

  • Ποσοστό 24 και άνω για δηλωμένες τιμές συν μειωμένες μονάδες 3
  • Για τις τιμές που δηλώθηκαν παραπάνω, το ποσοστό 8 και το χαμηλότερο ποσοστό 24, συν ή μείον 12,5 της δηλωθείσας τιμής
  • Plus μείον μονάδες 8 για τιμές που δηλώθηκαν κάτω από το 1 τοις εκατό

Οι μελέτες προσδιορισμού πετρελαίου και αργού πετρελαίου πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένα εργαστήρια στο πλαίσιο της ανάλυσης χημικών τροφίμων. Κατά τη διάρκεια αυτών των αναλύσεων ακολουθούνται οι σχετικές νομικές ρυθμίσεις και τα πρότυπα που εκδίδονται από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς.