λάδι οξέα σύνθεση προσδιορισμός

Προσδιορισμός της σύνθεσης των λιπαρών οξέων
Προσδιορισμός της σύνθεσης των λιπαρών οξέων

Οι υδατάνθρακες, οι πρωτεΐνες και τα λίπη είναι οι πιο σημαντικές πηγές ενέργειας για να επιβιώσουν όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί. Τα έλαια είναι βασικές ενώσεις που παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατροφή των ανθρώπων και των ζώων. Τα λάδια παρέχουν την υψηλότερη ενέργεια ανά μονάδα βάρους και είναι κατάλληλα για την αποθήκευση ενέργειας. Λίπη και έλαια είναι ενώσεις στις οποίες τα τριγλυκερίδια της γλυκερίνης και των λιπαρών οξέων είναι απαραίτητα. Οι φυσικές και χημικές ιδιότητες των ελαίων προσδιορίζονται από τη σύνθεση των λιπαρών οξέων που περιέχονται στο περιεχόμενό τους.

Η γλυκερόλη, ένα από τα συστατικά του ελαίου, είναι παρών με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα ελαιούχα φυτά. Ωστόσο, τα λιπαρά οξέα, τα οποία είναι άλλα συστατικά του ελαίου, υπάρχουν σε διαφορετική σύνθεση σε κάθε φυτό που εξάγεται από το πετρέλαιο. Οι περιοχές χρήσης του ελαίου προσδιορίζονται ανάλογα με τη σύνθεση των λιπαρών οξέων που περιέχουν. Τα λιπαρά οξέα είναι μία ευθεία αλυσίδα υδρογονάνθρακα που έχει μια δομή καρβοξυλίου. Τα λιπαρά οξέα διακρίνονται από χαρακτηριστικά όπως ο αριθμός του άνθρακα στην υδρογονανθρακική αλυσίδα, η παρουσία διπλού δεσμού μεταξύ των ατόμων άνθρακα και η θέση και ο αριθμός των τυχόν διπλών δεσμών.

Τα λιπαρά οξέα που υπάρχουν στα φυσικά έλαια είναι γενικά δύο τύποι, κορεσμένα και ακόρεστα λιπαρά οξέα. Τα λιπαρά οξέα που αποτελούνται από έναν απλό διπλό δεσμό και τα οποία είναι γενικά στερεά σε θερμοκρασία δωματίου είναι κορεσμένα λιπαρά οξέα και λίπη πλούσια σε αυτή την άποψη καλούνται κορεσμένα λίπη. Τα λιπαρά οξέα που περιέχουν περισσότερους από έναν διπλούς δεσμούς ονομάζονται πολυακόρεστα λιπαρά οξέα.

Η σύνθεση των λιπαρών οξέων δεν είναι σταθερή. Γενικά ποικίλλει ανάλογα με τους οικολογικούς, γενετικούς, μορφολογικούς, φυσιολογικούς και πολιτισμικούς παράγοντες.

Ο Τούρκος Κώδικας Τροφίμων που εκδίδεται από το Υπουργείο Τροφίμων, Γεωργίας και Κτηνοτροφίας επισυνάπτεται στο ανακοινωθέν για τα φυτικά ονομασία ελαιολάδου (Communique No: 2012 / 29).

Τα εξουσιοδοτημένα εργαστήρια διεξάγουν τον προσδιορισμό της σύνθεσης των λιπαρών οξέων στο πλαίσιο της ανάλυσης χημικών τροφίμων. Κατά τη διάρκεια αυτών των αναλύσεων ακολουθούνται οι σχετικές νομικές ρυθμίσεις και τα πρότυπα που εκδίδονται από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς.