μύγα οξύ προσδιορισμός (οξικό οξύ εκφράζονται)

Προσδιορισμός του πτητικού οξέος (τύπος οξεικού οξέος)
Προσδιορισμός του πτητικού οξέος (τύπος οξεικού οξέος)

Παρά τις γνωστές αρνητικές επιπτώσεις του αλκοόλ από την άποψη της ανθρώπινης υγείας, η παραγωγή και κατανάλωση οινοπνεύματος αυξάνονται στον κόσμο και στη χώρα μας. Ωστόσο, με τον ίδιο ρυθμό αυξάνεται η παράνομη παραγωγή αλκοόλης και οι δηλητηριάσεις που σχετίζονται με το οινόπνευμα. Ο τρόπος διάκρισης των πραγματικών πνευμάτων από ψεύτικα πνεύματα είναι η δοκιμή και η ανάλυση αλκοολούχων ποτών.

Τα μη πτητικά οξέα στον οίνο μειώνονται καθώς το κρασί αιώνεται. Με τον τρόπο αυτό το κρασί μαλακώνει. Συγκεκριμένα, το τρυγικό οξύ συνδυάζεται με άλλα βασικά υλικά για σχηματισμό κρυστάλλων με καθίζηση και αδιάλυτο. Τα πτητικά οξέα, όπως το οξικό οξύ, αυξάνονται καθώς το κρασί φθάνει και κάνει το κρασί σκληρότερο. Ωστόσο, αυτές οι διαδικασίες πραγματοποιούνται αργά.

Διεξάγονται αναλύσεις για τον προσδιορισμό της ποσότητας μη πτητικού οξέος στους οίνους. Στις μελέτες αυτές, ο οίνος που αφαιρείται από διοξείδιο του άνθρακα τιτλοποιείται έναντι της φαινολοφθαλεΐνης με χημική ένωση υδροξειδίου του νατρίου και προσδιορίζεται η γενική περιεκτικότητα σε οξύ. Από την τιμή αυτή, η ποσότητα του μη πτητικού οξέος στον οίνο αποκτάται αφαιρώντας την τιμή του πτητικού οξέος μετά την απόσταξη με την ίδια μέθοδο.

Η γενική ποσότητα οξέος υπολογίζεται ως τρυγικό οξύ και η ποσότητα πτητικού οξέος υπολογίζεται ως οξικό οξύ. Η ποσότητα πτητικού οξέος δίδεται σε γραμμάρια ανά λίτρο.

Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με το κρασί του Κώδικα Τροφίμων της Τουρκίας που εκδίδεται από το Υπουργείο Τροφίμων, Γεωργίας και Αγροτικών Υποθέσεων (Το ανακοινωθέν αριθ. 2008 / 67) περιέχει αρχές για την παραγωγή, την προετοιμασία, την επεξεργασία, την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη διάθεση του οίνου στην αγορά με κατάλληλες τεχνικές και συνθήκες υγιεινής. Στο προαναφερθέν ανακοινωθέν, μεταξύ των χημικών ιδιοτήτων των οίνων, η ποσότητα πτητικού οξέος σε οξικό οξύ εξηγείται ως εξής:

  • 18 meq / l για μερικώς ζυμωθέντα γλεύκη σταφυλιών
  • 18 meq / l για λευκά και ροζ / ροζέ κρασιά
  • 20 meq / l για κόκκινα κρασιά

Στο πλαίσιο των αναλύσεων χημικών τροφίμων, η ποσότητα του πτητικού οξέος ως προς το οξικό οξύ καθορίζεται από τα εξουσιοδοτημένα εργαστήρια. Στις μελέτες αυτές ακολουθούνται τα πρότυπα και οι μέθοδοι δοκιμών που δημοσιεύονται από εγχώριες και ξένες οργανώσεις.