σύνολο στερεός άρθρο προσδιορισμός (εξάτμιση καταλοίπων)

Προσδιορισμός των ολικών στερεών (υπόλειμμα εξάτμισης)
Προσδιορισμός των ολικών στερεών (υπόλειμμα εξάτμισης)

Ως συνολικά αιωρούμενα στερεά εννοείται το άθροισμα των πτυσσόμενων και μη πτυσσόμενων ουσιών στο δείγμα ύδατος. Γενικά, οι ρυπαντικές ουσίες σε ύδατα, σωματίδια πετρωμάτων και εδαφών, λάσπη ή αργιλώδη ορυκτά, σωματίδια οργανικής ύλης και πλαγκτόν. Οι άνθρωποι αυξάνουν επίσης την ποσότητα στερεών που υπάρχουν στα επιφανειακά ύδατα μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων. Επιπλέον, η διάβρωση στις γεωργικές περιοχές αυξάνει την ποσότητα στερεών. Όσο υψηλότερη είναι η συνολική περιεκτικότητα σε στερεά, τόσο πιο υγρά είναι τα νερά. Σε αυτή την περίπτωση, το νερό γίνεται νεφελώδες, συμπυκνώνεται, αυξάνεται η ιδιότητα δηλητηρίασης, μειώνεται η διαπερατότητα του φωτός και η περιεκτικότητα σε οξυγόνο και προκαλείται βλάβη στους οργανισμούς του νερού. Ο βαθμός δράσης των στερεών ποικίλει ανάλογα με τον τύπο, την ποσότητα, το μέγεθος και τα είδη των ζωντανών πραγμάτων στο νερό.

Η ποσότητα του στερεού είναι το βάρος του υπολείμματος του διηθήματος που διηθείται μέσω πρότυπου διηθητικού χαρτιού από ίνες γυαλιού που φέρεται σε σταθερό βάρος και ξηραίνεται σε βαθμούς 103-105. Εάν τα στερεά φράξουν το φίλτρο κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιμής και ο χρόνος διήθησης αρχίσει να παρατείνεται, η διαφορά μεταξύ των ολικών στερεών και της ολικής διαλυμένης ύλης σε αυτό το σημείο δίνει τη συνολική ποσότητα στερεών. Μετά τους βαθμούς 105, το διοξείδιο του άνθρακα αρχίζει να πετάει και μετατρέπεται σε ανθρακικό διττανθρακικό. Η απώλεια οργανικής ύλης μειώνεται με την εξάτμιση.

Προκειμένου να ανιχνευθεί το υπόλειμμα εξάτμισης, ένα καλά αναδευόμενο δείγμα νερού εξατμίζεται σε μια σταθερά ζύγισης σωλήνα. Το 103-105 στη συνέχεια ξηραίνεται σε σταθερό βάρος. Η αύξηση βάρους του κενού σωλήνα αναφέρεται στη συνολική ποσότητα των στερεών, δηλαδή στο υπόλειμμα εξάτμισης.

Οι μελέτες προσδιορισμού ολικών στερεών (υπολείμματα εξάτμισης) διεξάγονται σε εξουσιοδοτημένα εργαστήρια στο πλαίσιο των αναλύσεων χημικών τροφίμων. Στις μελέτες αυτές ακολουθούνται τα πρότυπα και οι μέθοδοι δοκιμών που δημοσιεύονται από εγχώριες και ξένες οργανώσεις. Το πρότυπο που χρησιμοποιείται είναι:

  • TS 266 Νερά - Νερά για ανθρώπινη κατανάλωση