φυτοφάρμακα προσδιορισμός - η Ethephon

Προσδιορισμός των φυτοφαρμάκων - Εθεφών
Προσδιορισμός των φυτοφαρμάκων - Εθεφών

Τα φυτοφάρμακα χρησιμοποιούνται ευρέως τόσο στον κόσμο όσο και στη χώρα μας και έχουν μεγάλη οικονομική σημασία. Ωστόσο, τα παρασιτοκτόνα δεν παραμένουν μόνο στη δομή ή την επιφάνεια του φυτού που τους παρέχεται, αλλά επίσης εξαπλώνονται στο περιβάλλον με διαφορετικούς τρόπους. Ανάλογα με τις ιδιότητες των χρησιμοποιούμενων φυτοφαρμάκων, μεταφέρονται όχι μόνο στην περιοχή όπου χρησιμοποιούνται, αλλά και σε περαιτέρω αποστάσεις με εξάτμιση ή μεταφορά από ανέμους ή με ανάμειξη με υπόγεια και επιφανειακά νερά με βροχές. Η εξάπλωση των φυτοφαρμάκων στη φύση και η επιμονή τους, όπου εντοπίζονται, ποικίλλει ανάλογα με το νερό, το φως, το επίπεδο οξύτητας του περιβάλλοντος ή τα χαρακτηριστικά του εδάφους, την υποβάθμιση πολύ γρήγορα ή η επιμονή τους αυξάνεται ακόμη περισσότερο.

Τα περισσότερα φυτοφάρμακα βλάπτουν τους ανθρώπους, τα ζώα και τις φυσικές συνθήκες. Σε ορισμένες μελέτες για την πρόληψη αυτού, πολλά χημικά προϊόντα που ορίζονται ως έμμονοι οργανικοί ρύποι και χρησιμοποιούνται ευρέως στη γεωργία απαγορεύονται ανάλογα με ορισμένες συνθήκες και απαγορεύεται η παραγωγή νέων χημικών ουσιών αυτού του είδους.

Η χημική ουσία αιθεφών με ορμόνες χρησιμοποιείται για να εξασφαλίσει ότι ορισμένα φρούτα, όπως το σύκο, ωριμάζουν πριν από τη συγκομιδή. Ο Αιθέων μάλιστα απομιμείται τα φρούτα ενώ σκοτώνει τους καρπούς του. Αυτό επιδεινώνει την ποιότητα του καρπού. Αν το χημικό προϊόν χρησιμοποιείται για δύο διαδοχικές περιόδους, η διάρκεια ζωής των προϊόντων μειώνεται και τα κλαδιά των δέντρων στεγνώνουν.

Οι ορμόνες είναι οργανικές ουσίες που ελέγχουν την ανάπτυξη και ανάπτυξη των φυτών και μπορούν να είναι αποτελεσματικές ακόμη και αν χρησιμοποιούνται σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις. Συνθετικά από ορμόνες παράγονται επειδή είναι χρήσιμα. Αυτές γενικά θεωρούνται ρυθμιστές ανάπτυξης των φυτών. Η ορμόνη του Αιθεφώνα είναι ένα από αυτά. Ο χρόνος συγκομιδής των μαύρων σύκων είναι δυόμισι μήνες, αλλά αν χρησιμοποιηθεί αιθεφός, μειώνεται σε ενάμιση μήνα.

Στα εργαστήρια διεξάγονται μελέτες προσδιορισμού της χρήσης φυτοφαρμάκων σε φρούτα και λαχανικά και αιθεφών. Επιπλέον, τηρούνται τα πρότυπα που καταρτίζονται από οργανισμούς που λειτουργούν στη χώρα μας και σε ξένες χώρες και οι μέθοδοι ανάλυσης και τα κριτήρια δοκιμών που γίνονται δεκτά στον κόσμο.