μαγνήσιο προσδιορισμός (Τιτλοδότηση)

Προσδιορισμός μαγνησίου (ογκομετρική)
Προσδιορισμός μαγνησίου (ογκομετρική)

Όλα τα έμβια όντα χρειάζονται ορυκτά για να επιβιώσουν. Ορυκτά όπως το μαγνήσιο, το κάλιο, το νάτριο και ο φώσφορος υπάρχουν σε διαφορετικές ποσότητες και αναλογίες τόσο σε ζωικούς ιστούς όσο και σε όλες τις ζωοτροφές. Αν και τα ορυκτά είναι λιγότερο απαραίτητα από την ενέργεια και την πρωτεΐνη, παίζουν σημαντικό ρόλο στους ζωντανούς οργανισμούς.

Το μαγνήσιο είναι ένα από τα κατιόντα που μπορεί να ανιχνευθεί απευθείας με την ένωση EDTA. Η ένωση EDTA είναι ένας συντομογραφικός έλεγχος της χημικής ένωσης που ονομάζεται αιθυλενοδιαμινο τετραοξικό οξύ. Το μαγνήσιο μπορεί να αναλυθεί μόνο με μέθοδο άμεσης τιτλοδότησης. Κατά την ανάλυση, το διάλυμα 50 ml λαμβάνεται από το δείγμα μαγνησίου και μετατρέπεται σε διάλυμα 100 ml. Στη συνέχεια προστίθενται 10 ml ρυθμιστικού διαλύματος και κατάλληλος δείκτης και τιτλοδοτούνται με διάλυμα EDTA. Το χρώμα του διαλύματος ήταν αρχικά κόκκινο κρασί. Όταν το χρώμα γίνει μπλε, η τιτλοδότηση διακόπτεται και καταγράφεται ο χρησιμοποιημένος όγκος EDTA. Αυτός ο όγκος δίνει την ποσότητα μαγνησίου που καταναλώνεται στο διάλυμα.

Η ογκομετρική μέθοδος για τον προσδιορισμό του μαγνησίου διεξάγεται στα εξουσιοδοτημένα εργαστήρια στα πλαίσια των χημικών δοκιμών. Αυτές οι μελέτες συμμορφώνονται με τα πρότυπα που έχουν εκδοθεί από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και με μεθόδους δοκιμών αποδεκτές σε όλο τον κόσμο Εδώ είναι μερικά πρότυπα για τον προσδιορισμό του μαγνησίου σε διάφορα τρόφιμα και ζωοτροφές:

  • TS EN 1134 Χυμοί φρούτων και λαχανικών - Προσδιορισμός του νατρίου, καλίου, ασβεστίου και μαγνησίου με φασματομετρία ατομικής απορρόφησης (AAS)
  • TS EN 15505 Τρόφιμα - Προσδιορισμός ιχνοστοιχείων - Προσδιορισμός του νατρίου και του μαγνησίου με φασματομετρία ατομικής απορρόφησης φλόγας (AAS) μετά από πέψη μικροκυμάτων
  • TS ISO 8070 Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα - Προσδιορισμός ασβεστίου, νατρίου, καλίου και μαγνησίου - Φασματομετρική μέθοδος ατομικής απορρόφησης
  • TS 6228 EN ISO 7980 Ποιότητα νερού - Προσδιορισμός ασβεστίου και μαγνησίου - Φασματομετρική μέθοδος ατομικής απορρόφησης
  • TS 5886 Ζωοτροφές - Προσδιορισμός του μαγνησίου