χλώριο ανάλυση (Στο)

Ανάλυση χλωρίου (αλεύρια)
Ανάλυση χλωρίου (αλεύρια)

Σύμφωνα με τις εκθέσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, οι ημερήσιες ενεργειακές ανάγκες θα πρέπει να ικανοποιηθούν από υδατάνθρακες γύρω στο 60 τοις εκατό. Στη χώρα μας, ο ρυθμός διατροφής με υδατάνθρακες είναι 70 τοις εκατό. Η πιο βασική πηγή υδατανθράκων είναι το αλεύρι και τα αρτοσκευάσματα. Το πιο καταναλώμενο ψωμί, τα ζυμαρικά και το βούλγαρο είναι τα κύρια προϊόντα των προϊόντων αρτοποιίας. Είναι σημαντικό να παρέχονται στους καταναλωτές προϊόντα αρτοποιίας υψηλής ποιότητας με υψηλή παραγωγική και καταναλωτική ικανότητα. Για το λόγο αυτό, οι δοκιμές και οι αναλύσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν στα στάδια της παραγωγής και στο τελικό προϊόν έχουν μεγάλη σημασία όσον αφορά την απόκτηση προϊόντων αρτοποιίας υψηλής ποιότητας και από πλευράς υγείας των καταναλωτών.

Πολλά πρόσθετα χρησιμοποιούνται στην παραγωγή αλεύρων και προϊόντων αρτοποιίας προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικότητα και να διασφαλιστεί η μακρά διάρκεια ζωής αυτών των προϊόντων. Η χρήση πρόσθετων ουσιών ασυνείδητα και πάνω από τις οριακές τιμές που προβλέπονται από τους νομικούς κανονισμούς επηρεάζει σημαντικά την ανθρώπινη υγεία.

Από την άλλη πλευρά, εξαιτίας της κακής χρήσης ή της σκόπιμης χρήσης φυτοφαρμάκων, τα υπολείμματα χημικών ουσιών μπορεί να φτάσουν στο τραπέζι των καταναλωτών ως αποτέλεσμα δραστηριοτήτων λίπανσης και ψεκασμού. Ωστόσο, η χρήση οργανικών χλωριωμένων ενώσεων που απειλούν την ανθρώπινη υγεία, για παράδειγμα, απαγορεύεται στις ανεπτυγμένες χώρες και στη χώρα μας. Οργανικά χλώριο φάρμακα, το ανθρώπινο σώμα και να παραμείνει στο φυσικό περιβάλλον για μεγάλο χρονικό διάστημα, και επίσης δεν παρουσιάζει επιβλαβείς επιπτώσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Από την άλλη πλευρά, η χλωρίωση πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των διαδικασιών λεύκανσης προκειμένου να γίνει το αλεύρι πιο λευκό. Σύμφωνα με το πρότυπο TS 4500, η διαδικασία λεύκανσης δεν πρέπει να γίνει, συμπεριλαμβανομένης της χλωρίωσης. Ωστόσο, το ζήτημα αυτό δεν είναι σαφές στον Κώδικα Τροφίμων. Το χλώριο χρησιμοποιείται στην επεξεργασία του αλεύρου για ειδικούς σκοπούς ή στον προσδιορισμό των ιδιοτήτων ροής του πολτού. Προκειμένου να αποφευχθεί η μικροβιακή μόλυνση στους μύλους, το ύδωρ που χρησιμοποιείται για την ανόπτηση του σίτου πριν από τη λείανση είναι επίσης χλωριωμένο. Το χλώριο οξειδώνει πρωτεΐνες αλεύρου όπως και άλλους οξειδωτικούς παράγοντες.

Λαμβάνοντας υπόψη τους πιθανούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, η χρήση χλωρίου ως πρόσθετης ουσίας στα αλεύρια απαγορεύεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ανάλυση χλωρίου διεξάγεται επίσης σε εξουσιοδοτημένα εργαστήρια, μεταξύ χημικών αναλύσεων. Το πρότυπο που εξετάζεται στις μελέτες αυτές είναι:

  • TS 4500 Αλεύρι σίτου