αιθέρας αδιάλυτος αλλοδαπός άρθρο με (%) τέφρα προσδιορισμός

Προσδιορισμός της τέφρας με αδιάλυτες ξένες ύλες σε αιθέρα
Προσδιορισμός της τέφρας με αδιάλυτες ξένες ύλες σε αιθέρα

Ουσίες αδιάλυτες σε αιθέρα, το υπόλοιπο λάδι σε αποτέλεσμα της κακής ή λανθασμένης λειτουργίες κατά τη διάρκεια παραγωγής πετρελαίου και ξένα σώματα, εκτός από το όνομα που δίνεται σε ένα συνολικό πτητικά αδιάλυτη σε πετρελαϊκό αιθέρα. Μεταξύ αυτών είναι η άμμος, το έδαφος και παρόμοιες ουσίες, καθώς και οξειδωμένα λιπαρά οξέα, αζωτούχες ουσίες, μεταλλικές ουσίες, υδατάνθρακες και μερικά υπολείμματα ρητίνης και ασβεστίου.

Στο 2014 Τροφίμων, το Υπουργείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, ελαιόλαδο και πυρηνέλαιο τουρκικό Τροφίμων Κώδικα ανακοινωθέν για τις μεθόδους της Ανάλυσης (κοινοποίηση αριθ 2014 / 53) έχει αφαιρεθεί. Το παρόν ανακοινωθέν προσδιορίζει τις μεθόδους ανάλυσης για το ελαιόλαδο και τα πυρηνέλαια. Πολυάριθμες μέθοδοι ανάλυσης περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του ανακοινωθέντος. Παρόμοιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της τέφρας με αδιάλυτη ξένη ύλη σε αιθέρα.

Ένα ορισμένο δείγμα βάρους τοποθετείται στη συσκευή, προστίθεται μια ορισμένη ποσότητα αιθέρα και ανακινείται. Αφού στέκεται για περίπου μισή ώρα σε βαθμούς 20, φιλτράρεται μέσω ενός φίλτρου χαρτιού χωρίς τάπητα. Το διηθητικό χαρτί πλένεται με μικρή ποσότητα αιθέρα μέχρι να παραμείνει λάδι. Το διηθητικό χαρτί αφαιρείται από τη συσκευή και ο διαλύτης εξατμίζεται. Στη συνέχεια φυλάσσεται ο βαθμός 103 στο φούρνο. Στη συνέχεια ζυγίζεται με ψύξη. Αν βρέθηκε τέφρα στο διήθημα, ο διαλύτης απομακρύνεται με προσεκτική εξάτμιση και το υπόλειμμα καίγεται σε ένα δεξαμενόπλοιο και η υπόλοιπη τέφρα ζυγίζεται. Η ποσότητα τέφρας υπολογίζεται ως ποσοστό.

Σε εξουσιοδοτημένα εργαστήρια, στο πλαίσιο χημικών δοκιμών προσδιορισμός της τέφρας και της αδιάλυτης ξένης ουσίας στον αιθέρα. Σε αυτές τις μελέτες τηρούνται τα πρότυπα που εκδίδονται από εγχώριους και ξένους οργανισμούς. Το πρότυπο που χρησιμοποιείται στις μελέτες αυτές έχει ως εξής:

  • TS EN ISO 663 Ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια - Προσδιορισμός αδιάλυτης περιεκτικότητας σε ακαθαρσίες

Το διεθνές αυτό πρότυπο περιγράφει τη μέθοδο προσδιορισμού της τιμής του υπεροξειδίου σε ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια με ιωδομετρική μέθοδο.