Οι διοξίνες Συνολικά, διοξίνη ve διοξίνη σαν PCBs Συνολικά, δείκτης PCBs σύνολο (GC-HRMS)

Σύνολο διοξινών, Σύνολο διοξινών και παρόμοιων με τις διοξίνες PCB, Σύνολο των ενδείξεων PCB (GC-HRMS)
Σύνολο διοξινών, Σύνολο διοξινών και παρόμοιων με τις διοξίνες PCB, Σύνολο των ενδείξεων PCB (GC-HRMS)

Από χημική άποψη, οι διοξίνες είναι τα γενικά ονόματα των ενώσεων που συνδέονται από δύο γέφυρες οξυγόνου και έχουν δύο χλωριωμένους βενζολικούς δακτυλίους. Τα PCB (πολυχλωριωμένα διφαινύλια) είναι οργανικές ενώσεις που αποτελούνται από άτομα χλωρίου συνδεδεμένα με διφαινύλιο, ένα μόριο που αποτελείται από δύο δακτυλίους βενζολίου.

Οι διοξίνες δεν είναι φυσικά παρούσες. Οι διοξίνες σχηματίζονται όταν οι οργανικές ουσίες καίγονται πάνω από το 200 σε περιβάλλον με χλώριο. Υπάρχουν διάφορες πηγές διοξινών. Για παράδειγμα, εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων, διάθεση ιατρικών και οικιακών αποβλήτων, θερμοηλεκτρικοί σταθμοί, δραστηριότητες πετροχημικών βιομηχανιών, εργοστάσια τσιμέντου. Οι πηγές που απαρτίζουν τα PCB είναι: επίστρωση από PVC, αντιψυκτικά μείγματα και δομικά υλικά από ξύλο για τη σταθεροποίηση ηλεκτρικών καλωδίων και ηλεκτρονικών υλικών. Ως αποτέλεσμα, τα PCBs είναι κατασκευασμένα από τον άνθρωπο, αλλά η παραγωγή απαγορεύεται στα 1970.

Για τον προσδιορισμό της διοξίνης χρησιμοποιούνται πολλές μέθοδοι ανάλυσης. Η μέθοδος ανάλυσης HR-GCMS είναι μια από τις καλύτερες μεθόδους για τον προσδιορισμό της πηγής διοξίνης.

Το Υπουργείο Τροφίμων, Γεωργίας και Κτηνοτροφίας του Τουρκικού Κώδικα Τροφίμων 2015 για ορισμένα τρόφιμα, διοξίνες, πολυχλωριωμένα διφαινύλια ομοειδή με διοξίνες και πολυχλωριωμένα διφαινύλια παρόμοια με τις διοξίνες για τον επίσημο έλεγχο του κριτηρίου της δειγματοληψίας, της προετοιμασίας του δείγματος και της μεθόδου ανάλυσης (Communique no: 2015). Το παρόν ανακοινωθέν ρυθμίζει τα κριτήρια δειγματοληψίας και ανάλυσης των τροφίμων για τον έλεγχο του επιπέδου των διοξινών και των φουρανίων που υπάρχουν σε ορισμένα τρόφιμα, τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB) παρόμοια με τις διοξίνες και τα PCB που δεν ομοιάζουν με διοξίνες.

Στο εν λόγω ανακοινωθέν αναφέρεται ότι θα χρησιμοποιηθούν μέθοδοι επαλήθευσης για τον σαφή προσδιορισμό και τον υπολογισμό των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB σε τρόφιμα όπως οι ζωοτροφές, τα λίπη, το κρέας, το γάλα και τα ψάρια. Η ανάλυση GC-HRMS περιλαμβάνεται στη μέθοδο επικύρωσης.

Στα εγκεκριμένα εργαστήρια, το σύνολο των διοξινών, το σύνολο των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB και το σύνολο των PCB δείκτες αναλύονται με τη μέθοδο GC-HRMS στο πλαίσιο των χημικών δοκιμών.