αλόη ανάλυση (HPLC)

Ανάλυση αλλοίνης (HPLC)
Ανάλυση αλλοίνης (HPLC)

Το φυτό αλόης βέρα αναπτύσσεται σε τροπικές και υποτροπικές κλιματολογικές συνθήκες. Υπάρχουν είδη αμινοξέων 18, δώδεκα είδη βιταμινών και είκοσι είδη ορυκτών στο χυμό. Η αλόη βέρα, πικρή γεύση, περιλαμβάνεται στον κατάλογο των φαρμακευτικών βοτάνων που επιλέγονται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ). Ως εκ τούτου, το φυτό aloe vera χρησιμοποιείται ευρέως σήμερα για καλλυντικούς και ιατρικούς σκοπούς. Η αλόη βέρα της Αφρικής προέρχεται πλέον από όλο τον κόσμο.

Ωστόσο, παρόλο που χρησιμοποιείται ευρέως για ιατρικούς σκοπούς και θεωρείται ασφαλές, το φυτό αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις σε ορισμένες περιπτώσεις. Έχει παρατηρηθεί ότι όχι μόνο οι αλλεργικοί άνθρωποι αλλά και όλοι έχουν κάποιες παρενέργειες. Τέτοια προβλήματα προκύπτουν ιδιαίτερα στα προϊόντα της αλόης που αναμιγνύονται με ακαθαρσίες. Η αλόη βέρα είναι ένα φυτό με παρενέργειες αν χρησιμοποιείται για παρατεταμένες και πολύ υψηλές δόσεις.

Σε πειράματα σε ζώα, τα φύλλα της αλόης βέρα που παρασκευάστηκαν από αλόη βέρα έχουν δειχθεί ότι έχουν καρκινογόνο δράση. Αυτό το πρόβλημα οφείλεται στο περιεχόμενο της ουσίας aloine. Ορισμένα προϊόντα αλόης βέρα περιέχουν περισσότερη αλοΐνη. Ως εκ τούτου, οι ειδικοί λένε ότι τα προϊόντα aloe vera χωρίς αλόη βέρα είναι ασφαλέστερα.

Η αποκαλούμενη HPLC (Υψηλής Απόδοσης Υγρή Χρωματογραφία) είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται συνήθως για χημική ανάλυση για τεχνικές αναλυτικού διαχωρισμού. Λόγω της υψηλής ευαισθησίας του και ευκόλως προσαρμόσιμου σε ποσοτικούς προσδιορισμούς, χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση μη πτητικών ή εύκολα αποικοδομήσιμων ενώσεων σε θερμοκρασία.

Στα διαπιστευμένα εργαστήρια, οι αναλύσεις αλουμινίου πραγματοποιούνται με τη μέθοδο HPLC εντός του πεδίου των χημικών δοκιμών και ακολουθούνται τα πρότυπα που καταρτίζονται από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και ακολουθούνται οι μέθοδοι δοκιμών που γίνονται αποδεκτές παγκοσμίως. Με αυτόν τον τρόπο, τα εργαστήρια παρέχουν μια πιο αξιόπιστη και αμερόληπτη υπηρεσία.