αλκοόλ ποσό (Απόσταξη) προσδιορισμός

Προσδιορισμός του περιεχομένου αλκοόλης (απόσταξη)
Προσδιορισμός του περιεχομένου αλκοόλης (απόσταξη)

Η βασική προϋπόθεση για την απόσταξη είναι ότι ο εξισορροπημένος ατμός και η υγρή φάση έχουν διαφορετική σύνθεση από την υγρή φάση. Εάν οι συνθέσεις ατμού και υγρής φάσης είναι διαφορετικές, δεν υπάρχει επαρκής διαχωρισμός στη διαδικασία απόσταξης.

Η απόσταξη είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται γενικά για τον καθαρισμό και τον διαχωρισμό των οργανικών ενώσεων. Εάν εφαρμοστεί περισσότερη θερμότητα σε ένα υγρό που φθάνει στο σημείο βρασμού, η θερμοκρασία του υγρού δεν αυξάνεται, αλλά το υγρό αρχίζει να μετατρέπεται σε ατμό. Χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο, δύο υγρά με διαφορετικές πιέσεις ατμών μπορούν να διαχωριστούν. Οι τύποι απόσταξης ταξινομούνται σύμφωνα με διάφορες παραμέτρους.

Στόχος του καθορισμού του όγκου αλκοόλης είναι η μέτρηση της ποσότητας αλκοόλης που περιέχεται σε διάφορα ποτά, όπως η μπίρα, το κρασί, η ρακί, η βούτυρα, το μπράντυ, το τζιν ή η βότκα ή τα μη αλκοολούχα ποτά και χυμοί φρούτων με βαρύτητα. Οι βαρυμετρικές αναλύσεις βασίζονται στον διαχωρισμό και τη ζύγιση μιας επιθυμητής ουσίας (αλκοόλ εδώ) από το δείγμα (εδώ ποτό) ως καθαρή ένωση ή στην στοιχειακή κατάσταση. Η διαδικασία διαχωρισμού είναι πολύ δύσκολο να σχηματίσει ένα ίζημα το οποίο διαλύεται. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στη μέτρηση των διαφορών βάρους ή βάρους της ουσίας και στον υπολογισμό της ζητούμενης ποσότητας ουσίας χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες. Οι μετρήσεις βαρύτητας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα βήματα: καθίζηση, ωρίμανση, διήθηση, πλύσιμο, ξήρανση και λάμψη και τελική ζύγιση.

Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε αλκοόλ, Η απόσταξη της αλκοόλης που λαμβάνεται με απόσταξη καθορίζεται βάσει της αρχής του προσδιορισμού της περιεκτικότητας σε αλκοόλη με τον προσδιορισμό της πυκνότητας της λήκυθας.

Στα διαπιστευμένα εργαστήρια, ο προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε αλκοόλη με απόσταξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο των χημικών δοκιμών και των προτύπων που καταρτίζονται από εγχώριους και ξένους οργανισμούς και ακολουθούν οι μέθοδοι δοκιμών και τα κριτήρια δοκιμών που γίνονται αποδεκτά παγκοσμίως. Σε αυτά τα εργαστήρια, παρέχονται πιο αξιόπιστες και αντικειμενικές υπηρεσίες με αυτές τις μελέτες και οι εκθέσεις τους γίνονται αποδεκτές σε όλο τον κόσμο.