ψαχνό ξηρός άρθρο προσδιορισμός

Προσδιορισμός ξηρής ουσίας
Προσδιορισμός ξηρής ουσίας

Η πρώτη διαδικασία κάθε επιχείρησης που παράγει γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα είναι η πραγματοποίηση μιας σειράς αναλύσεων για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων του γάλακτος που αγοράζεται για επεξεργασία. Στόχος των αναλύσεων αυτών είναι να προσδιοριστούν οι ιδιότητες του γάλακτος τόσο από άποψη επεξεργασίας όσο και από πλευράς ανθρώπινης υγείας. Επιπλέον, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα υφίστανται επεξεργασία με πολλούς τρόπους. Το πιο σημαντικό θέμα εδώ είναι ότι τα προϊόντα αυτά δεν βλάπτουν την ανθρώπινη υγεία και την ανάπτυξη της ποιότητας των προϊόντων.

Οι αναλύσεις διεξάγονται σε εργαστήρια με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων και εξοπλισμού και η ποσότητα οξέος και ποσότητας ακαθαρσιών προσδιορίζεται στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα καθώς και στην ποσότητα της ξηράς ουσίας.

Η ξηρή ύλη αναφέρεται στο βάρος σε γραμμάρια του υπολείμματος που λαμβάνεται με ξήρανση σε φούρνο σε θερμοκρασία γάλακτος 102. Η τιμή που λαμβάνεται με την αφαίρεση του λίπους από αυτή την ξηρά ουσία είναι η ποσότητα ξηρής ουσίας χωρίς έλαιο.

Ωστόσο, τα βασικά στοιχεία του γάλακτος είναι ξηρά. Επομένως, είναι πιο τεχνολογικά σημαντικό να γνωρίζουμε την ποσότητα της ξηράς ουσίας. Υπό κανονικές συνθήκες, η θρεπτική αξία του γάλακτος και η απόδοση που επιτυγχάνεται κατά τη μεταποίηση του γάλακτος αυξάνονται ανάλογα με την περιεκτικότητα του γάλακτος σε ξηρά ουσία.

Ο προσδιορισμός της ξηρής ουσίας δεν είναι μόνο σημαντικός όσον αφορά την απόδειξη της ποιότητας του γάλακτος, αλλά και ως προς το εάν προστίθεται ή όχι νερό στο γάλα. Για το σκοπό αυτό υπολογίζεται η ποσότητα μη λιπαρής ξηράς ουσίας και ελέγχεται κατά πόσο η ληφθείσα τιμή είναι σύμφωνη με τις ποσότητες ξηρής ουσίας χωρίς λιπαρά που περιγράφονται στους σχετικούς νομικούς κανονισμούς, τα πρότυπα και τον Τουρκικό Κώδικα Τροφίμων.

Στα εξουσιοδοτημένα εργαστήρια, ο προσδιορισμός της ποσότητας ξηράς ουσίας χωρίς έλαιο πραγματοποιείται στο πλαίσιο φυσικών αναλύσεων. Το πρότυπο που χρησιμοποιείται για τα αρωματισμένα γάλατα είναι:

  • TS 5004 Αρωματισμένο γάλα

Το παρόν πρότυπο καθορίζει τη μέθοδο που πρέπει να εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό της ποσότητας λίπους γάλακτος, τον προσδιορισμό της οξύτητας, την ποσότητα σακχαρόζης και τον προσδιορισμό της ποσότητας ξηράς ουσίας χωρίς λίπος στο αρωματισμένο γάλα.