σύνολο διαλύεται στερεός άρθρο ανάλυση

Σύνολο ανάλυσης διαλυμένων στερεών
Σύνολο ανάλυσης διαλυμένων στερεών

Ως ολικά στερεά εννοείται το άθροισμα της ποσότητας στερεών που μπορεί να διηθηθεί και να μην διηθηθεί. Τα δυνάμενα να διηθούνται στερεά ονομάζονται διαλυμένα στερεά, ενώ μη φιλτραρίσιμα στερεά ονομάζονται αιωρούμενα στερεά. Η συνολική ποσότητα στερεών είναι η ποσότητα υλικού που απομένει μετά την εξάτμιση του ληφθέντος δείγματος νερού και ξήρανση σε φούρνο στο 103-105.

Στα φυσικά νερά και τα λύματα, διάφορα στερεά αιωρούνται ή διαλύονται. Τα στερεά προκαλούν προβλήματα στα συστήματα επεξεργασίας. Όταν η ποσότητα του στερεού υλικού είναι υψηλή, αρχίζει να καθιζάνει και να σχηματίζει μια μεγάλη ποσότητα ιλύος πυθμένα.

Φιλτραρισμένα και μη φιλτραρισμένα δείγματα χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της ποσότητας των διαλελυμένων και των αδιάλυτων στερεών. Τα στερεά που διαλύονται στο νερό αποτελούνται από ανόργανα άλατα και οργανικές ουσίες. Τα στερεά στην αδιάλυτη κατάσταση είναι δύο είδη. Ορισμένα είναι αιωρούμενα στερεά που δεν μπορούν να καταβυθιστούν στο νερό. Μερικά από αυτά είναι στερεά που μπορούν να καταβυθιστούν με το δικό τους βάρος. Ο όγκος της μονάδας καθίζησης προσδιορίζεται με τη μέτρηση και την ανάλυση της στερεάς ύλης που μπορεί να εναποτεθεί στα λύματα.

Τα στερεά εναιωρημένα σε νερό ανιχνεύονται με διήθηση. Η διαφορά μεταξύ των συνολικών μη φιλτραρισμένων στερεών και των ολικών διηθημένων στερεών δίνει την ποσότητα των αιωρούμενων στερεών στο δείγμα νερού που αναλύεται.

Στις μελέτες που πραγματοποιήθηκαν για τον έλεγχο της ρύπανσης των ποταμών, η ποσότητα των αιωρούμενων στερεών θεωρείται στερεοποιούμενα στερεά. Επειδή αυτές οι ουσίες καθιζάνουν με την πάροδο του χρόνου και προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση.

Η συνολική ποσότητα στερεών είναι επίσης σημαντική για τον προσδιορισμό της μεθόδου που θα επιλεγεί σε διαδικασίες μαλακώματος νερού. Επιπλέον, η μέθοδος προσδιορισμού αιωρούμενων στερεών χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του φορτίου ρύπανσης που πρόκειται να υποστεί βιολογική επεξεργασία. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται αμερόληπτα και αξιόπιστα αποτελέσματα.

 

Οι μετρήσεις των συνολικών διαλυμένων στερεών εκτελούνται επίσης σε εξουσιοδοτημένα εργαστήρια και οι μελέτες αυτές βασίζονται στα πρότυπα που δημοσιεύονται από εγχώριους και ξένους οργανισμούς.