Θειική τέφρα προσδιορισμός

Προσδιορισμός της θειωμένης τέφρας
Προσδιορισμός της θειωμένης τέφρας

Στο 2006, το Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικών Υποθέσεων δημοσίευσε το ανακοινωθέν για τη ζάχαρη του Τουρκικού Κώδικα Τροφίμων (Communiqué no: 2006 / 40). Το παρόν ανακοινωθέν εκδόθηκε με σκοπό να διασφαλιστεί η παραγωγή, η προετοιμασία, η μεταποίηση, η αποθήκευση, η αποθήκευση, η μεταφορά και η εμπορία της παραγωγής ζάχαρης με κατάλληλες μεθόδους και συνθήκες υγιεινής και ο προσδιορισμός των ιδιοτήτων των προϊόντων ζάχαρης. Το ανακοινωθέν αναφέρεται στη λευκή ζάχαρη, τη λευκή ζάχαρη, τη ραφιναρισμένη ζάχαρη, το διάλυμα σακχάρων, το διάλυμα ιμβερτοσακχάρου, το σιρόπι γλυκόζης, το σιρόπι αποξηραμένης γλυκόζης, το σιρόπι ιμβερτοποιημένης ζάχαρης, τη φρουκτόζη και τη ζάχαρη σε σκόνη.

Σύμφωνα με την αποκάλυψη της ζάχαρης, η ποσότητα θειικής τέφρας πρέπει να είναι μικρότερη από το 1 τοις εκατό σε σιρόπι γλυκόζης και ξηρό σιρόπι γλυκόζης και μικρότερη από το 0,25 τοις εκατό σε δεξτρόζη ή μονοένυδρο δεξτρόζη και δεξτρόζη ή άνυδρη δεξτρόζη. Η δεξτρόζη ή η μονοένυδρη δεξτρόζη καθαρίζεται και κρυσταλλώνεται η γλυκόζη που περιέχει ένα μόριο κρυσταλλικού νερού. Η δεξτρόζη ή η άνυδρη δεξτρόζη καθαρίζεται και κρυσταλλώνεται η γλυκόζη η οποία δεν περιέχει κρυσταλλικό νερό και η ποσότητα της ξηράς ουσίας είναι τουλάχιστον 98 κατά βάρος.

Μεταξύ των αναλύσεων που διεξάγονται στα εξουσιοδοτημένα εργαστήρια στο πλαίσιο των φυσικών αναλύσεων είναι ο προσδιορισμός της ποσότητας θειικής τέφρας. Κατά τη διάρκεια αυτών των μελετών τηρούνται τα πρότυπα που δημοσιεύονται από τοπικούς και ξένους οργανισμούς. Οι μέθοδοι δοκιμών και τα κριτήρια δοκιμών που ισχύουν σε όλο τον κόσμο ακολουθούνται επίσης. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται αξιόπιστα και αμερόληπτα αποτελέσματα. Τα πρότυπα που εξετάζονται στις μελέτες αυτές είναι τα εξής:

  • TS 10752 Σιρόπι γλυκόζης - βρώσιμο

Το πρότυπο αυτό καλύπτει τον προσδιορισμό των προσμείξεων στο σιρόπι γλυκόζης, τον προσδιορισμό της ολικής ξηράς ουσίας, τον προσδιορισμό του θειικού άλατος, τον προσδιορισμό του διοξειδίου του θείου και τον προσδιορισμό του αρσενικού.

  • TS 6361 EN ISO 5809 Άμυλο και προϊόντα - Προσδιορισμός θειικής τέφρας
  • TS EN 1142 Χυμοί φρούτων και λαχανικών - Προσδιορισμός του θειικού

 

Το παρόν πρότυπο καθορίζει τη μέθοδο προσδιορισμού της περιεκτικότητας σε θειικά άλατα σε χυμούς φρούτων και λαχανικών και προϊόντων που περιέχουν χυμούς φρούτων και λαχανικών.