χρώμα (Hunter-Lab) προσδιορισμός

Χρώμα (Hunter-Lab) Προσδιορισμός
Χρώμα (Hunter-Lab) Προσδιορισμός

Το χρωματόμετρο Hunter χρησιμοποιείται για έγχρωμες μετρήσεις στη βιομηχανία τροφίμων. Αυτή η συσκευή έχει τρεις διαφορετικές τιμές χρώματος. Από αυτά, το "a" σημαίνει κόκκινο ή πράσινο των τροφίμων, "b" σημαίνει κίτρινο ή μπλε χρώμα και το "L" δηλώνει το βαθμό φωτεινότητας μεταξύ 0 και 100 (ασπρόμαυρο).

Η Διεθνής Επιτροπή Φωτισμού (CIE) είναι μέλος της χώρας 38, συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας. Επιδιώκει να επικοινωνεί και να ανταλλάσσει πληροφορίες σχετικά με το φως και το φωτισμό μεταξύ των κρατών μελών. Από την ίδρυσή της, έχει αναγνωριστεί ως η μεγαλύτερη αρχή στο φως και τον φωτισμό. Ο διεθνής οργανισμός τυποποίησης (ISO) αναγνωρίζεται επίσης ως διεθνής οργανισμός τυποποίησης. Το σύστημα Lab που αναπτύχθηκε από αυτή την οργάνωση είναι ένα μαθηματικά δομημένο σύστημα αναγνώρισης χρωμάτων.

Αυτό το σύστημα βασίζεται σε τρεις τύπους κυψελών ανίχνευσης φωτός που είναι ανατομικά παρούσες στο ανθρώπινο μάτι και στην ευαισθησία τους στα μπλε, πράσινα και κόκκινα φώτα. Με τη μοντελοποίηση αυτής της δομής, τα χρώματα εκφράζονται σε τρεις συνιστώσες, L, a και b.

Το σύστημα χρωμάτων Lab παρέχει ένα σύνολο ορισμών ανάλογα με την πηγή φωτός και τον παρατηρητή, μαζί με τα τρόφιμα που πρέπει να ταυτιστούν. Επομένως, παρέχει πιο αξιόπιστα και ακριβή αποτελέσματα από άλλα συστήματα αναγνώρισης χρωμάτων. Αυτή η μέθοδος είναι επίσης γνωστή ως μέθοδος μέτρησης τριών σημείων. Σε αυτή τη μέθοδο, οι τιμές διαπερατότητας φωτός του 0 δεν είναι διαπερατές και το 100 είναι πλήρως διαπερατό. Επιπλέον, η τιμή L υποδεικνύει ότι το χρώμα είναι ελαφρύ ή σκούρο, μια τιμή υποδεικνύει την τιμή κόκκινου πράσινου άξονα στο χρώμα και η τιμή b υποδεικνύει χρώμα κίτρινου μπλε άξονα σε χρώμα.

Στα εξουσιοδοτημένα εργαστήρια πραγματοποιούνται αναλύσεις χρώματος στο πλαίσιο των φυσικών αναλύσεων και λαμβάνεται ως βάση στις μελέτες αυτές τα πρότυπα που υιοθετούν οι εθνικοί και διεθνείς οργανισμοί.