συγκεκριμένος βάρος προσδιορισμός (Pycnometer με)

Ειδικός προσδιορισμός βαρύτητας (με Pycnometer)
Ειδικός προσδιορισμός βαρύτητας (με Pycnometer)

Στη φυσική, χρησιμοποιούνται διαφορετικές ιδιότητες κάθε στοιχείου για να διακρίνουν τα αντικείμενα μεταξύ τους. Αυτές οι ιδιότητες αναφέρονται γενικά ως διακριτικές ιδιότητες και η πυκνότητα ή το ειδικό βάρος είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα.

Ο προσδιορισμός του ιξώδους όσον αφορά τα υγρά προϊόντα είναι ένα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά σε διάφορα στάδια της παραγωγής τροφίμων. Το ιξώδες πολλών υγρών προϊόντων ποικίλει σε διαδικασίες ψύξης, θέρμανσης ή συμπύκνωσης. Η διαφορά στην πυκνότητα των τροφίμων είναι ιδιαίτερα σημαντική στις διαδικασίες ανάμειξης και μείωσης μεγέθους. Η πυκνότητα και το ιξώδες σε διάφορα στάδια παραγωγής πρέπει να μετράται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Στις εγκαταστάσεις αυτές χρησιμοποιούνται σύγχρονες συσκευές για μετρήσεις πυκνότητας και συνέπειας.

Φυσικά, το βάρος σε γραμμάρια ενός κυβικού εκατοστού μιας ουσίας ονομάζεται πυκνότητα ή ειδικό βάρος. Από τα αντικείμενα με τον ίδιο όγκο, το βάρος των πυκνοτήτων είναι υψηλότερο. Οι πυκνότητες των καθαρών ουσιών, δηλαδή των εκχυλισμάτων τους, είναι σταθερές. Οι πυκνότητες των μειγμάτων είναι μεταβλητές. Ο όγκος και συνεπώς η πυκνότητα του υλικού αλλάζει με τη θερμοκρασία.

Μια λήκυθος είναι μια εργαστηριακή συσκευή κατασκευασμένη από ειδικό γυαλί που συνήθως χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ειδικής βαρύτητας (πυκνότητας) υγρών. Μπορούν να είναι με ή χωρίς θερμόμετρα. Η πυκνότητα (ειδικό βάρος) όλων των υγρών, που είναι περίπου 25 βαθμούς υγρού, μπορεί να προσδιοριστεί με μια λήκυθος.

Το ειδικό βάρος των διαφόρων υγρών τροφίμων προσδιορίζεται από τη λήκυθος στο πλαίσιο της φυσικής ανάλυσης σε εξουσιοδοτημένα εργαστήρια. Τα εργαστήρια ασφάλειας τροφίμων και ανθρώπινης υγείας, προηγμένες τεχνολογικές συσκευές και έμπειροι εργαζόμενοι εξυπηρετούν. Παράλληλα, τα πρότυπα, οι γενικά αποδεκτές μέθοδοι δοκιμών και τα κριτήρια δοκιμών που δημοσιεύονται από τοπικούς και ξένους οργανισμούς τηρούνται στα εργαστήρια αυτά. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται αξιόπιστα και αμερόληπτα αποτελέσματα.

Μερικά πρότυπα που λαμβάνονται υπόψη στις μελέτες προσδιορισμού της πυκνότητας είναι:

  • TS EN 1131 Χυμοί φρούτων και λαχανικών - Προσδιορισμός της σχετικής πυκνότητας
  • TS ISO 279 Προσδιορισμός της πυκνότητας και της σχετικής πυκνότητας των αιθέριων ελαίων