οργανοληπτικά ανάλυση (Tat, οσμή, χρώμα εμφάνιση)

Οργανοληπτική ανάλυση (γεύση, οσμή, χρώμα, εμφάνιση)
Οργανοληπτική ανάλυση (γεύση, οσμή, χρώμα, εμφάνιση)

Οι οργανοληπτικές ιδιότητες είναι οι ιδιότητες των προϊόντων διατροφής που διεγείρουν τα ανθρώπινα αισθητήρια όργανα. Με άλλα λόγια, η γεύση, η οσμή, το χρώμα και η εμφάνιση των τροφίμων είναι οι οργανοληπτικές ιδιότητές τους.

Η ποιότητα των τροφίμων είναι χαρακτηριστική των τροφίμων που παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιλογή των ανθρώπων. Αυτές οι ιδιότητες μπορούν να μετρηθούν και να ελεγχθούν ξεχωριστά και να χρησιμεύσουν για να διακρίνουν παρόμοια τρόφιμα από άλλα. Στον τομέα των τροφίμων, είναι σημαντικό να μετρηθούν και να αξιολογηθεί εάν τα προϊόντα είναι της επιθυμητής ποιότητας και να ελέγχεται κάθε στάδιο έως ότου τα προϊόντα αυτά φτάσουν στους καταναλωτές.

Οι τεχνικές μέτρησης του ποιοτικού ελέγχου χρησιμοποιούνται για τη θέσπιση προτύπων και κριτηρίων σε μονάδες τροφίμων, την προετοιμασία της παραγωγής, τις δραστηριότητες παραγωγής και τον προγραμματισμό για τον προσδιορισμό και την ανάπτυξη της κατάλληλης παραγωγής. Μεταξύ αυτών των τεχνικών, οι χημικές, φυσικές και μικροβιολογικές τεχνικές, καθώς και οι αισθητικές μέθοδοι αξιολόγησης έχουν μια σημαντική θέση.

Τα αισθητήρια χαρακτηριστικά των τροφίμων είναι τα χαρακτηριστικά ποιότητας που οι καταναλωτές αξιολογούν με την αίσθηση της όρασης, της αφή, της γεύσης και της οσμής τους. Αυτές ονομάζονται οργανοληπτικές ιδιότητες.

Η εμφάνιση των τροφίμων είναι το πιο σημαντικό αισθητικό χαρακτηριστικό ποιότητας που κάνει το πρώτο αποτέλεσμα για τον καταναλωτή και λαμβάνει αποφάσεις. Το χρώμα του φαγητού ελέγχεται πρώτα για έλεγχο ποιότητας. Εάν το χρώμα δεν αφήνει θετικό αποτέλεσμα, το φαγητό θεωρείται αρνητικό, ακόμη και αν το άρωμα και οι θρεπτικές τιμές του τροφίμου είναι καλές. Η αλλαγή χρώματος στα τρόφιμα επηρεάζει άμεσα την υφή και τη γεύση των τροφίμων. Η δραστηριότητα των μικροοργανισμών συμβαίνει με την αλλαγή χρώματος.

Οι κύριες ιδιότητες φυσικής μορφής στα τρόφιμα είναι το μέγεθος και το σχήμα, η υφή της επιφάνειας και η οπτική συνοχή.

Στο πλαίσιο των οργανοληπτικών αναλύσεων σε διάφορα τρόφιμα, οι αναλύσεις για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών γεύσης, οσμής, χρώματος και εμφάνισης πραγματοποιούνται στο πλαίσιο φυσικών αναλύσεων σε εξουσιοδοτημένα εργαστήρια.

Η έλλειψη κάποιων χαρακτηριστικών που καθιστούν την τροφή αξιόπιστη και υψηλής ποιότητας επιδεινώνει την ακεραιότητα του τροφίμου και συχνά οδηγεί σε διάφορες ασθένειες. Τα εργαστήρια ασφάλειας τροφίμων και ανθρώπινης υγείας παρέχουν υπηρεσίες με προηγμένα εργαλεία και εξοπλισμό και έμπειρους υπαλλήλους.