καρπός βάρος τιμή προσδιορισμός

Προσδιορισμός του λόγου βάρους φρούτων
Προσδιορισμός του λόγου βάρους φρούτων

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη φρούτων και τελικά το μέγεθος των φρούτων, ιδίως την επικονίαση, τη γονιμοποίηση και το σύνολο των καρπών. Σε διαφορετικές ποικιλίες φρούτων, όλα ή διάφορα μέρη του καρπού ελέγχονται περιοδικά για την παρακολούθηση της ανάπτυξης φρούτων. Με την ανάπτυξη φρούτων εκφράζονται πολλά χαρακτηριστικά όπως ο όγκος, το βάρος, η ποσότητα της ξηράς ύλης, οι μεταβολές στην περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, λίπος και τέφρα και η συσσώρευση ορισμένων οργανικών και ανόργανων ουσιών στα φρούτα. Η ανάπτυξη των καρπών παρακολουθείται με την αύξηση του πλάτους και του ύψους των καρπών. Ενώ ακολουθείται η ανάπτυξη φρούτων, δίνεται προσοχή στο γεγονός ότι οι καρποί του ίδιου είδους υπάρχουν στην ίδια περίοδο ανάπτυξης. Στην πραγματικότητα, η ανάπτυξη φρούτων είναι διαφορετική στα μαλακά φρούτα και στους σκληρούς καρπούς.

Οι διαφορές ανάλογα με τις ποικιλίες στην ανάπτυξη φρούτων, τις οικολογικές συνθήκες, τις κλιματικές συνθήκες και τις επιπτώσεις των ετών είναι επίσης σημαντικοί παράγοντες στην ανάπτυξη φρούτων. Όλοι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν άμεσα το βάρος των φρούτων.

Είναι πολύ πιθανό ότι η 150, μία από τις ποικιλίες φρούτων 90, μεγαλώνει στη χώρα μας. Η χώρα μας είναι μία από τις πιο τυχερές χώρες στον κόσμο στην παραγωγή φρούτων. Κάθε εποχή, κάθε είδος φρούτου παράγεται σε κάθε περιοχή. Το Υπουργείο Τροφίμων, Γεωργίας και Κτηνοτροφίας υποστηρίζει επίσης αυτό το ζήτημα. Ωστόσο, η χώρα μας συναντά μόνο το 3% της παγκόσμιας παραγωγής φρούτων. Η καλλιέργεια φρούτων αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, όχι μόνο οι παραδοσιακοί αγρότες αλλά και οι μεγάλες επιχειρήσεις πραγματοποιούν επενδύσεις για την καλλιέργεια φρούτων. Ωστόσο, δεν είναι μόνο απαραίτητο να αυξηθεί η παραγωγή, αλλά και η ποιότητα της παραγωγής. Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό της ποιότητας είναι η αναλογία βάρους των καρπών. Εκτός από τη γεύση του, οι καρποί πρέπει να είναι γεμάτοι και σαρκώδεις.

Οι αναλύσεις για τον προσδιορισμό του λόγου βάρους των καρπών πραγματοποιούνται στο πλαίσιο φυσικών αναλύσεων σε εξουσιοδοτημένα εργαστήρια. Κατά τη διάρκεια αυτών των αναλύσεων ακολουθούνται τα πρότυπα και οι γενικές μέθοδοι δοκιμών που δημοσιεύονται από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς. Με αυτόν τον τρόπο, τα εργαστήρια επιτυγχάνουν αξιόπιστα και αμερόληπτα αποτελέσματα.