τέφρα ve Ζαμπόν τέφρα προσδιορισμός

Προσδιορισμός τέφρας και ακατέργαστης τέφρας
Προσδιορισμός τέφρας και ακατέργαστης τέφρας

Είναι πάντα σημαντικό να χρησιμοποιούμε ποιοτικές ζωοτροφές στη ζωική παραγωγή. Οι αναλύσεις ακατέργαστης τέφρας πραγματοποιούνται επίσης για τον προσδιορισμό της ποιότητας της τροφοδοσίας. Συγκεκριμένα, οι σύνθετες ζωοτροφές πρέπει να παράγονται σύμφωνα με ορισμένα πρότυπα. Προκειμένου να διασφαλιστεί αυτό, είναι σημαντικό να διενεργηθεί επιθεώρηση με τη λήψη δειγμάτων από την παραγωγή ζωοτροφών και τους τόπους πωλήσεων, προκειμένου να αποτραπεί η εισαγωγή ψευδούς τροφής στην αγορά.

Διεξάγονται μελέτες προσδιορισμού ακατέργαστης τέφρας για τον προσδιορισμό της ποσότητας ανόργανης ύλης στη ζωοτροφή. Κατά τη διάρκεια των αναλύσεων, το δείγμα τροφοδοσίας που τοποθετήθηκε στο δίσκο από πορσελάνη, καίγεται στον φούρνο τέφρας για ώρες 550-650 μεταξύ βαθμών 4-5. Αφού αφαιρεθεί το δοχείο από το φούρνο, ψύχεται και ζυγίζεται. Οι υπολογισμοί γίνονται τοποθετώντας τα ληφθέντα δεδομένα σε έναν αριθμό μαθηματικών τύπων.

Οι μελέτες προσδιορισμού ακατέργαστης τέφρας που πραγματοποιούνται σε εξουσιοδοτημένα εργαστήρια είναι σημαντικές όσον αφορά τη χρήση ποιοτικών ζωοτροφών στην ζωική παραγωγή.

Ο προσδιορισμός της ακατέργαστης τέφρας για τον προσδιορισμό της ποιότητας των ζωοτροφών ή ο προσδιορισμός της αδιάλυτης τέφρας σε διάλυμα 10 υδροχλωρικού οξέος είναι σημαντικό. Με τον προσδιορισμό της ακατέργαστης τέφρας, η περιεκτικότητα σε υγρασία των ζωοτροφών ελέγχεται επίσης για συμμόρφωση με τα πρότυπα.

Διαφορετικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της ποιότητας των ζωοτροφών και για τον προσδιορισμό των περιεχομένων των θρεπτικών ουσιών. Σύμφωνα με τη μέθοδο ανάλυσης Weende, μία από αυτές τις ουσίες πρέπει να είναι στη σύνθεση των ζωοτροφών: νερό, ακατέργαστη τέφρα, ακατέργαστη πρωτεΐνη, ακατέργαστη κυτταρίνη, ακατέργαστο έλαιο και εκχυλίσματα χωρίς άζωτο.

Κατά τον προσδιορισμό της ποσότητας της ακατέργαστης τέφρας, το δείγμα τροφοδοσίας εκχυλίζεται χρησιμοποιώντας οργανικούς διαλύτες όπως αιθέρα, χλωροφόρμιο, βενζόλιο ή τολουόλιο.

Οι αναλύσεις για τον προσδιορισμό της ποσότητας τέφρας και ακατέργαστης τέφρας σε ζωοτροφές διεξάγονται στο πλαίσιο φυσικών αναλύσεων σε εξουσιοδοτημένα εργαστήρια. Κατά τη διάρκεια αυτών των αναλύσεων τηρούνται τα πρότυπα που δημοσιεύονται από τοπικούς και ξένους οργανισμούς. Ταυτόχρονα, ακολουθούνται γενικά αποδεκτές μέθοδοι δοκιμών και κριτήρια δοκιμής και επιτυγχάνονται αξιόπιστα και αντικειμενικά αποτελέσματα.