ετικέτα ve συσκευασία έλεγχος

Ετικέτα και έλεγχος συσκευασίας
Ετικέτα και έλεγχος συσκευασίας

Η συσκευασία είναι το υλικό που προστατεύει το προϊόν διατροφής με έναν καθαρό και αξιόπιστο τρόπο και εξασφαλίζει ότι αποθηκεύεται, αποθηκεύεται και παραδίδεται στον καταναλωτή χωρίς αλλοιώσεις. Φυσικά, παράλληλα με την προστασία του προϊόντος στη λειτουργία συσκευασίας, αποτελεί επίσης σημαντική στήριξη για τους κατασκευαστές όσον αφορά την αύξηση της ελκυστικότητας του προϊόντος και την προσέλκυση της προσοχής του καταναλωτή. Επομένως, το θέμα της συσκευασίας πρέπει να εξεταστεί.

Η συσκευασία ενός προϊόντος είναι πολύ πιο προστατευτική από τα χημικά και τα συντηρητικά που προστίθενται στο περιεχόμενο του προϊόντος ως πρόσθετα τροφίμων. Μια κατάλληλη συσκευασία διατηρεί αποτελεσματικά τις χημικές, φυσικές, μικροβιολογικές και αισθητικές ιδιότητες των τροφίμων που περιέχονται σε αυτά. Η συσκευασία πρέπει επομένως να σχεδιάζεται έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά κάθε τροφίμου.

Επιπλέον, η συσκευασία πρέπει να είναι σε θέση να προστατεύει τα τρόφιμα από πιθανούς εξωτερικούς παράγοντες, όπως αλλαγές θερμοκρασίας, ξεσκόνισμα, έντομα και επιπτώσεις κατά τη μεταφορά, αποθήκευση και αποθήκευση τροφίμων. Συνεπώς, η συσκευασία των τροφίμων δεν πρέπει να παραμορφώνεται.

Η συσκευασία των τροφίμων πρέπει να περιέχει πληροφορίες επισήμανσης. Αυτές οι πληροφορίες θα συμπεριληφθούν στους σχετικούς νομικούς κανονισμούς. Εκτός από τις υποχρεωτικές πληροφορίες που απαιτούνται στις ετικέτες των τροφίμων, μπορεί να περιλαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες, ανάλογα με τις προτιμήσεις του κατασκευαστή. Στην αρχή αυτής της πληροφορίας είναι το ποσό της καθημερινής υποδοχής. Αυτές οι πληροφορίες είναι ο ρυθμός με τον οποίο το προϊόν ικανοποιεί αυτές τις ποσότητες, ανάλογα με την ποσότητα πρωτεϊνών, υδατανθράκων, ενέργειας, λίπους, ορυκτών και βιταμινών που πρέπει να λαμβάνει ένα άτομο καθημερινά. Ο τουρκικός Κώδικας Τροφίμων έχει ορισμένους κανόνες και διατάξεις για την αποκάλυψη αυτών των πληροφοριών.

Οι διαδικασίες ελέγχου ετικετών και συσκευασίας διεξάγονται στο πλαίσιο της φυσικής ανάλυσης σε εξουσιοδοτημένα εργαστήρια. Κατά τη διάρκεια αυτών των αναλύσεων ακολουθούνται τα πρότυπα που δημοσιεύονται από εγχώριους και ξένους οργανισμούς, εφαρμόζονται γενικά αποδεκτές μέθοδοι δοκιμών και κριτήρια δοκιμής και έτσι επιτυγχάνονται αξιόπιστα και αμερόληπτα αποτελέσματα.