τήξη από προσδιορισμός

Προσδιορισμός σημείου τήξης
Προσδιορισμός σημείου τήξης

Το να τρώμε με υγιεινά και ασφαλή τρόφιμα είναι το πιο φυσικό δικαίωμα του καταναλωτή σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας. Οι ασθένειες και οι ασθένειες που προκαλούνται από τρόφιμα προκαλούνται κυρίως από αναξιόπιστα περιβάλλοντα και από ανθυγιεινά τρόφιμα. Σε αυτά τα τρόφιμα δεν πρέπει να βρεθούν πολλοί επιβλαβείς μικροοργανισμοί, μερικά υπολείμματα φυτοφαρμάκων και φυσικές ουσίες όπως πέτρα, χώμα, γυαλί. Η πλειονότητα των καταγγελιών των καταναλωτών οφείλεται σε αυτές τις ξένες ουσίες που απαντώνται στα τρόφιμα.

Από αυτή την άποψη, οι φυσικές δοκιμές στα προϊόντα διατροφής είναι πολύ σημαντικές. Αυτές οι φυσικές δοκιμές περιλαμβάνουν, ειδικότερα, την ανάλυση σημείου τήξεως ή ανάλυσης διατμητικού σημείου σε ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια.

Οι φυσικές αναλύσεις που πραγματοποιούνται σε εξουσιοδοτημένα εργαστήρια περιλαμβάνουν επίσης αναλύσεις για τον προσδιορισμό του σημείου τήξης των μαργαρίνων. Κατά την εκτέλεση αυτών των αναλύσεων που πραγματοποιούνται σε εργαστήρια διαπιστευμένα από εγχώριους και ξένους οργανισμούς διαπίστευσης, ακολουθούνται τα πρότυπα που δημοσιεύονται από εγχώριες και ξένες οργανώσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα είναι αξιόπιστα και αμερόληπτα.

Για παράδειγμα, χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα πρότυπα για τον προσδιορισμό του σημείου τήξης των μαργαρίνων:

  • TS 2812 Μαργαρίνη φυτικής προέλευσης

Το παρόν πρότυπο καλύπτει τις μαργαρίνες λαχανικών. Προορίζεται να προσδιοριστεί το σημείο τήξης των φυτικών λιπών. Δεν περιέχει ζωικές μαργαρίνες.

  • TS EN ISO 6321 Ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια - Προσδιορισμός σημείου τήξης στους ανοικτούς τριχοειδείς σωλήνες (σημείο ολίσθησης)

Το πρότυπο αυτό καθορίζει δύο μεθόδους για τον προσδιορισμό του σημείου τήξης ζωικών και φυτικών λιπών και ελαίων σε ανοικτούς τριχοειδείς σωλήνες, κοινώς γνωστούς ως σημεία διάτμησης. Η πρώτη μέθοδος ισχύει μόνο για ζωικά και φυτικά λίπη που είναι στερεά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και δεν παρουσιάζουν έντονη δομική μορφή. Η δεύτερη μέθοδος εφαρμόζεται σε όλα τα ζωικά και φυτικά λίπη που είναι στερεά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και σε λίπη με άγνωστες πολλαπλές δομικές μορφές.