πάγωμα έναρξη (Ίτρι Plant) προσδιορισμός

Έναρξη της κατάψυξης (ΙΤΙ)
Έναρξη της κατάψυξης (ΙΤΙ)

Τα φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά χρησιμοποιούνται στον ιατρικό τομέα και έχουν υψηλά πρότυπα περιεκτικότητας σε δραστικές ουσίες και ποιότητας αιθέριου ελαίου. Σήμερα, οι επιστημονικές μελέτες σχετικά με τις τεχνικές αναπαραγωγής και καλλιέργειας τέτοιων φυτών συνεχίζονται. Εκτός από τις μελέτες που διεξάγονται για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων αιθέριου ελαίου και της σύνθεσης των φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών σε εργαστηριακό περιβάλλον, διεξάγονται κοινές μελέτες με εγκαταστάσεις εξόρυξης φυτικών ελαίων όπου πραγματοποιούνται μελέτες αποδόσεων και ποιότητας.

Μερικά από τα εξουσιοδοτημένα εργαστήρια διεξάγουν ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τις πολιτιστικές διεργασίες, τις τεχνικές παραγωγής και τη φυσιολογία των φυτών για να βελτιώσουν την απόδοση και την ποιότητα των φυτικών και αρωματικών φυτικών ποικιλιών που εκτρέφονται ή μεταφέρονται από το εξωτερικό.

Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των τμημάτων Φαρμακογνωσίας και Κοσμολογίας, γίνεται συνεργασία με πανεπιστήμια και ιδιωτικό τομέα και ξεκινούν μελέτες ανάπτυξης νέων φυτικών προϊόντων.

Επιπλέον, συνεχίζονται τα έργα για την ανάπτυξη αρωματικών φυτών (ογκώδη φυτά) ως βαφικές εγκαταστάσεις. Στόχος της ανάπτυξης αυτών των έργων είναι η παραγωγή αρωματικών φυτών της ποιότητας και των χαρακτηριστικών που απαιτούνται από τις διεθνείς αγορές και η μετατροπή της βιοποικιλότητας της χώρας μας σε πλεονέκτημα στις διεθνείς αγορές, λαμβάνοντας υπόψη τους εδαφικούς και υδάτινους πόρους και τη βιοποικιλότητα της χώρας μας.

Ειδικά σε εργαστήρια διαπιστευμένα από εγχώριους και ξένους φορείς διαπίστευσης σύμφωνα με το πρότυπο TS EN ISO / IEC 17025, εκτελείται επίσης ο προσδιορισμός της έναρξης της κατάψυξης αρωματισμένων ποδηλάτων (βολβώδη φυτά). Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα της ανάλυσης είναι αξιόπιστα και αμερόληπτα, τα εργαστήρια συμμορφώνονται με τα πρότυπα που εκδίδονται από εγχώριους και ξένους οργανισμούς. Επιπλέον, σε αυτές τις αναλύσεις εφαρμόζονται μέθοδοι δοκιμών και κριτήρια δοκιμών παγκοσμίως αποδεκτές. Με αυτόν τον τρόπο, τα εργαστήρια εξυπηρετούνται με αξιόπιστο και αμερόληπτο τρόπο και οι αναλύσεις και οι εκθέσεις γίνονται αποδεκτές σε όλο τον κόσμο.