θολούρα προσδιορισμός

Προσδιορισμός θολότητας
Προσδιορισμός θολότητας

Η θολερότητα είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος, είτε πρόκειται για πόσιμο νερό, οικιακό νερό είτε βιομηχανικό νερό που χρησιμοποιείται στην παραγωγή τροφίμων, αναψυκτικών και παρομοίων ποτών. Η θολερότητα είναι πολύ υψηλή σε οικιακά και βιομηχανικά λύματα και βρόχινα. Η θολερότητα δεν είναι αποδεκτή από το πόσιμο νερό και τα ποτά.

Υπάρχουν πολλές ουσίες που προκαλούν θολερότητα σε οποιοδήποτε νερό. Τα πλαγκτόνια, οι αιωρούμενες ουσίες και ορισμένες οργανικές ουσίες είναι οι κυριότερες. Η θολότητα επηρεάζει αρνητικά τις οπτικές ιδιότητες του νερού και εμποδίζει τη διέλευση του φωτός. Αυτό έχει πολύ επικίνδυνες συνέπειες για την υδρόβια ζωή.

Η βασική αρχή των μετρήσεων θολερότητας στα εργαστήρια βασίζεται στο πόσο φως απορροφάται από την θολερότητα και επιτρέπει να περάσει. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι ανάλυσης που βασίζονται στην αρχή αυτή για τον προσδιορισμό της θολερότητας του νερού.

Μεταξύ των φυσικών αναλύσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο των αναλύσεων τροφίμων, περιλαμβάνονται επίσης αναλύσεις προσδιορισμού θολερότητας. Οι αναλύσεις αυτές εκτελούνται σε εργαστήρια που έχουν λάβει άδεια από τοπικούς και ξένους οργανισμούς διαπίστευσης.

Τα εργαστήρια αυτά συμμορφώνονται με τις αποδεκτές μεθόδους δοκιμών και τα κριτήρια δοκιμής, ακολουθούν επιστημονικές έρευνες και εφαρμόζουν τα πρότυπα που δημοσιεύονται από τοπικούς και ξένους οργανισμούς στις σπουδές τους. Η ανάλυση προσδιορισμού θολερότητας βασίζεται στα ακόλουθα πρότυπα:

  • TS EN ISO 7027-1 Ποιότητα νερού - Προσδιορισμός θολότητας - Μέρος 1: Ποσοτική μέθοδος

Το πρότυπο αυτό χρησιμοποιεί δύο διαφορετικές μεθόδους για τον προσδιορισμό του βαθμού θολερότητας του νερού: νεφελομετρία και μέτρηση του οπτικού θολωτού χιλιομέτρου.

Η μέθοδος νεφελομετρίας είναι μια κοινή διαδικασία μέτρησης ακτινοβολίας και εφαρμόζεται σε ύδατα χαμηλής θολερότητας όπως πόσιμο νερό.

Η μέθοδος θολερόμετρου είναι η διαδικασία μέτρησης για τη μέτρηση της μείωσης της ροής ακτινοβολίας και εφαρμόζεται για εξαιρετικά θολά ύδατα όπως τα λύματα ή τα όμβρια ύδατα.