Μεταφορά αντίσταση ve θωράκιση απόσβεση Testi

Αντίσταση μεταφοράς και δοκιμή εξασθένισης θωράκισης
Αντίσταση μεταφοράς και δοκιμή εξασθένισης θωράκισης

Δεδομένης της θέσης των ηλεκτρικών καλωδίων, είναι εξαιρετικά σημαντικό να είναι ανθεκτικά σε πιθανό κίνδυνο. Συνεπώς, διεξάγονται διαφορετικές δοκιμές στα καλώδια προκειμένου να επιτευχθεί το πιο ακριβές αποτέλεσμα ανθεκτικότητας. Τα διαπιστευμένα εργαστήρια από εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς διαπίστευσης παρέχουν επίσης υπηρεσίες δοκιμών εξασθένησης μεταφοράς και θωράκισης στο πλαίσιο των ηλεκτρικών δοκιμών. Ο τύπος, το μήκος και η διατομή του καλωδίου στο οποίο εφαρμόζονται οι δοκιμές είναι πολύ σημαντικές σε αυτό το σημείο.

Στη φυσική, αποσκοπεί πάντοτε να μεταφέρει την παραγόμενη ενέργεια με την υψηλότερη απόδοση, δηλαδή τη μεγαλύτερη μεταφορά ισχύος. Για τη μεγαλύτερη μεταφορά ισχύος σε ηλεκτρονικά κυκλώματα, η αντίσταση φορτίου πρέπει να ρυθμιστεί ανάλογα με την πηγή. Αυτό ονομάζεται καταλληλότητα σύνθετης αντίστασης στη φυσική.

Η σύνθετη αντίσταση μεταφοράς χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της επίδρασης της προστασίας από την είσοδο και την έξοδο ανεπιθύμητων σημάτων μέσω του καλωδίου.

Σε πολλά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των ηχητικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή, τα καλώδια εκτίθενται σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Αυτό το πεδίο, που ονομάζεται ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή (EMI), οδηγεί σε παραμόρφωση του σήματος που διέρχεται από το καλώδιο και προκαλεί δυσλειτουργία των συστημάτων. Με θωράκιση, τα καλώδια, τα κυκλώματα ή οι συσκευές απομονώνονται ηλεκτρομαγνητικά. Η ποιότητα της θωράκισης ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο της θωρακισμένης πηγής και την ποιότητα των στοιχείων θωράκισης.

Οι δοκιμές εξασθένισης της σύνθετης αντίστασης και της θωράκισης εκτελούνται επίσης από εργαστήρια στο πλαίσιο ηλεκτρικών δοκιμών. Τα πρότυπα που αναπτύσσονται από εγχώριους και ξένους οργανισμούς λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια αυτών των δοκιμών. Συνήθως, το 1 χρησιμοποιείται για τη σύνθετη αντίσταση μεταφοράς και το 3 χρησιμοποιείται για την εξασθένηση της διαλογής και οι μετρήσεις γίνονται σε διαφορετικές περιοχές συχνοτήτων.

Η θωράκιση των αγωγών είναι σημαντική από πολλές απόψεις. Για παράδειγμα, η φυσική ανθεκτικότητα των καλωδίων που χρησιμοποιούνται αυξάνεται. Η ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή (EMI) εμποδίζεται να διαταράξει το σήμα στο καλώδιο. Η επικοινωνία μέσω καλωδίου γίνεται με ασφάλεια και υψηλή ποιότητα. Με την παρεμπόδιση διαφορετικών σχηματισμών στο καλώδιο, αποφεύγεται η βλάβη του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.