Εργαστήριο Υπηρεσίες
Εργαστήριο Υπηρεσίες

στα Προϊόντα ΥΓΕΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ Φαίνεσαι TO

Το εργαστήριό μας, το οποίο παρέχει υπηρεσίες ανάλυσης και δοκιμών σε όλους τους τομείς, παρέχει στους πελάτες του τρόφιμα, ζωοτροφές, νερό και βιομηχανικές αναλύσεις με δεκάδες μηχανικές και τομεακές εμπειρίες.

Εκτελεί επίσης ειδικές δοκιμές για τη μεταποιητική βιομηχανία, όπως δοκιμές μηχανικής, ηλεκτρικής, αντοχής και συμμόρφωσης, σε συνδυασμό με τον καλύτερο οργανισμό πιστοποίησης στη χώρα.